Επικοινωνία

Επικεφαλήςεταίρος:

Εταίροι:

 • Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-auniversitet:
  Mr. Rashidi Ali (Επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος): intheloop4vet@gmail.com
 • Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras (Λιθουανία):
  Mr. Egle Radziene (Project Manager): egle.radziene@klaipedosgpmc.lt
 • CIPFP Valle De Elda (Ισπανία):
  Mrs. Amelia Leal Estevan  (Project Manager): aleal@cipfpvalledeelda.com
 • Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies Astiki Etairia (Ελλάδα):
  Mrs. Erika Nika (Project Manager – Promea): nika@promea.gr
 • EVBB – European Association of Institutes for Vocational Training (Γερμανία) : 
  Mr. Samir Cheriaa: samir.cheriaa@evbb.eu