Utmaning & Uppdrag

Projektet syftar till att utarbeta ett ramverk och verktyg för operationaliseringen av ett återkopplingssystem som innefattar insamling av uppgifter om utexaminerade, bearbetning av uppgifter och anpassning till en konstant skiftande arbetsmarknadsmiljö av yrkesutbildningsleverantörerna själva.

Det här målet drivs av VET-leverantörers behov av att förbättra kapaciteten för oberoende självanpassning (att effektivt exploatera fördelarna med flexibilitet, lokal marknadsinformation, närheten till samhällsgemenskaper) genom effektiv hantering och bearbetning av uppgifter om utexaminerade, inom processer för anpassning till arbetskraft och andra behov på marknaden. Samtidigt antar projektet en integrerad metod som syftar till att främja harmonisering av sådana tillämpningar av återkopplingssystem och resurser i olika VET-sammanhang och i utvecklingen av internationella standarder, utbyte av uppgifter, samordnad bearbetning och transparens gällande att implementera dem.

InTheLoop4VET utgör ett partnerskap bestående av ledande institutioner inom området för yrkesutbildning (VET) och forskning för att uppnå målet med att öka VET-leverantörers delaktighet i utformningen, utvecklingen och implementeringen av återkopplingssystem. Partnerskapet utgörs av tre VET-leverantörer – Folkuniversitetet (SE), Ernestas Galvanauskas (Litauen), och CIPFP Valle de Elda (Spanien) – en EU-omfattande sammanslutning som representerar VET-leverantörer (EVBB, Tyskland) och en forskningsorganisation med expertis inom sektoröverskridande forskning (PROMEA, Grekland).

Genom att tillföra en mångfald av kapaciteter och organisatoriska erfarenheter omfattar InTheLoop4VET-projektet verksamhet för att utveckla kapaciteten beträffande framställning och användning av uppgifter om utexaminerade, institutionell anpassning, utveckling av digitala stödverktyg för återkopplingssystem samt nätverkande för utbyte av uppgifter och återkopplingsystemens interoperabilitet (förmåga att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra).

Metoden som tillämpas är modulärt utformad när det kommer till att hantera särskilda faser som krävs för att inrätta en återkopplingssystemsmekanism på VET-leverantörsnivå, utifrån att framställa och använda spårningsuppgifter om utexaminerade och marknadsinformation i en målriktad och kombinerad metod för anpassning av den tillhandahållna utbildningen.

Metoden är ”nerifrån och upp” beträffande att värdera potentialen och möjligheterna för mikroreformer som har implementerats självständigt av VET-leverantörer med bättre förmåga att hantera uppgifter för att svara på marknadsbehov och anpassa dess utbildningsmetoder och innehåll därefter.

Befästandet av InTheLoop4VET-ramverket som komplement till befintliga EU-omfattande ramverk och åtgärder för kvalitetssäkring (QA) kommer att medföra mervärde som härrör från VET-leverantörers självbestämmande i de relevanta beslutsfattarprocesserna och samråden. Spridningen av InTheLoop4VET-ramverket och verktygen, som har utvecklats som situationsspecifika och mottagliga för harmonisering på den transnationella nivån, förutspås få stor påverkan på majoriteten av VET-skolor utanför partnerskapsländerna, stärka deras flexibilitet, konkurrenskraft och synergistiska profil för att åstadkomma anpassning till förändrade socioekonomiska behov. Slutligen, genom de icke patentskyddade digitala resurserna som projektet kommer att göra tillgängliga, underlättar vi etableringen av gemensamma rapporteringsstandarder och hållbara utlopp för att dela spårnings- och anpassningsuppgifter.

Projektets varaktighet: 2019/09/01 – 2022/02/28

Projektets budget: 308 276,00 €