Mål & Resultat

Mål

 • MÅL 1. Öka VET-leverantörers deltagande i inrättandet och implementeringen av återkopplingssystem
 • MÅL 2. Förbättra VET-leverantörers kapacitet att framställa och samla in spårningsuppgifter om utexaminerade
 • MÅL 3. Förbättra VET-leverantörers användning av spårningsuppgifter i syfte att anpassa utbudet och tillhandahållandet av yrkesutbildning
 • MÅL 4. Öka spridningen av uppgifter om utexaminerade och förbättra möjligheterna att jämföra uppgifter om VET-utexaminerade

Förväntade resultat

 • Verktygssats för spårning av VET-utexaminerade (O1)
 • Sambandsmekanism för spårningsuppgifter och verksamhetens effektivitet (O2)
 • Ramverk för anpassning av VET-utbud (O3)
 • Rekommendationer för VET-leverantörer och upplag för resultat av anpassning av VET-utbud (O4)
 • Fem informationsdagar om InTheLoop4VET-projektet i partnerskapsländer för att dela och sprida projektresultat (E1–E5)
 • Projektwebbsida: Digital tillgång via endast en ingång till alla projektresultat och resurser, som förenklar för alla målgrupper och intressenter att förstå, bedöma och utnyttja projektresultat.
 • Webbaserad / e-postbaserad kampanj: Att kontakta målgrupper och intressenter runtom i hela Europa, med syftet att informera, motivera och främja inblandning i projektverksamhet och aktiviteter.
 • Digitala sidor, videoklipp och presentationer på sociala medier: De här verktygen syftar till att utöka räckvidden av spridningsförsök genom att exploatera lockelsen med nya medier, framförallt till yngre individer och de som inte har nåtts av andra projektspridningsaktiviteter.
 • Tryckt material: Broschyrer/flygblad och affischer för att tillhandahålla konkret information under projektets gång och utbildning av tredje parter, spridning och nätverksevenemang.