Partners

Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet (Sverige)

Folkuniversitetet är ett nationellt studieförbund som tillhandahåller ett brett utbud av yrkesutbildnings- och vuxenutbildningskurser runtom i Sverige och i flera europeiska länder. Folkuniversitetet Uppsala (hädanefter FU) har omkring 120 heltidsanställda inklusive administrativ personal och lärare. Omkring 300 anställda arbetar på frilansbasis. Genom samarbetet med andra FU-kontor i Sverige har FU-Uppsala en nationell täckning och finns närvarande i flertalet kommuner i Sverige. FU registrerades 1954 och är idag en ledande organisation i Sverige inom vuxenutbildning och livslångt lärande. Varje år välkomnar Folkuniversitetet över 140,000 studenter till en rad olika föreläsningar, individuella kurser eller studieprogram på heltid med varaktighet på sex månader upp till två år. Nationellt sett har Folkuniversitetet omkring 400 lärare på heltidsbasis och ytterligare 7,000 lärare på deltidsbasis. Administrativ personal som uppgår till omkring 500 personer arbetar med administration och utveckling.

Webbsida: https://www.folkuniversitetet.se/in-english/

Klaipėda Ernestas Galvanauskas centrum för yrkesutbildning (Litauen)

Ernestas Galvanauskas (hädanefter: EG) centrum för yrkesutbildning (VCT) är en av de ledande utbildningsleverantörerna i området runt västra Litauen som erbjuder elever av olika åldrar och bakgrund utbildning och kvalifikationer som svar på lokal och internationell efterfrågan på arbetsmarknaden. Organisationen består av 150 heltidsanställda och 800 studenter i genomsnitt. EG har engagerat sig i yrkesutbildning (VET) för vuxna och elever sedan 1972 – sedan dess har en stark utbildningsgrund utvecklats, en betydande erfarenhet av samarbete har erhållits och en rad olika utbildningstjänster har utökats. Utbildningsprogrammen som erbjuds inkluderar de inom bygg- och konstruktionsindustrin, sociala tjänster, personliga tjänster, transporttjänster, skönhetsterapi, företagsekonomi, programmering och säkerhetstjänster. Särskild vikt läggs vid integrationen på arbetsmarknaden av individer som upplever social exkludering av olika anledningar.

Webbsida: https://www.gpmc.lt

CIPFP Valle De Elda (Spanien)

VET-skolan Valle de Elda (hädanefter CIPFP) är en VET-skola i Elda (Alicante), ett industriområde i sydvästra Spanien. Den tillhandahåller examina i grundläggande yrkesutbildning (handel, livsmedelsindustrin, turism, nödsituationer och civilskydd samt social- och hälsovård) och i högre yrkesutbildning (internationell handel, marknadsföring och reklam, barnomsorg, sociokulturell animation och turism, social integration, främjande och jämställdhet, katastrofhantering och vinodling). CIPFP, Centret för yrkesutbildning, som ett av endast tre center i alla provinser i den här kategorin, har tillgång till massmedia, till utbildningsdepartementets kontrollorgan i Valencia, till utbildningscenter för lärare samt till regionens kommuner, och i och med det internationella nätverket som har utvecklats sedan 2007, har CIPFP kapacitet för internationell spridning av projekt. Centrets uppdrag är att främja studenternas yrkesmässiga och sociala utveckling, att utöka möjligheterna för deras integrering och/eller sociala förbättring och människors utbildning och omskolning genom hela deras liv.

Webbsida: https://cipfpvalledeelda.com/en/

Det grekiska samfundet för främjandet av forskning och utvecklingsmetoder Astiki Etairia (Grekland)

PROMEA, det grekiska samfundet för främjandet av forskning och utvecklingsmetoder, är ett icke-vinstdrivande samfund, med säte i Aten, Grekland, som syftar till att främja och stödja forskning och utvecklingsmetoder, främst anknutna till nyskapande inom kommunikation och inlärning. PROMEA grundades 2006 av forskare och vetenskapsmän som delar en gemensam vision om öppet innehåll, samhällsdrivna lösningar, stark rätt till integritet för individer och medborgarsamhället, och lika möjligheter till tillgång till kunskap. PROMEA:s medlemmar innefattar forskare, universitets- och utbildningspersonal, ingenjörer, entreprenörer samt anställda inom offentlig och privat sektor.

EVBB (Tyskland)

Den europeiska föreningen för institutioner för yrkesutbildning (EVEBB) är en paraplyorganisation som samlar 57 leverantörer av yrkesutbildning (VET) runtom i och utanför Europa, och engagerar utbildningscenter som totalt består av fler än 35,000 personer över hela världen. EVBB inrättades i Tyskland som en registrerad organisation 1992 och öppnade ett representationskontor i Bryssel 2018. Dess medlemmar är offentliga och privata organisationer, universitet samt samordnande institutioner för utbildning och utbildningsleverantörer på en nationell, regional och lokal nivå. Övergripande omfattar EVEBB alla områden som rör grundläggande utbildning, avancerad utbildning och vidareutbildning. EVEBB syftar till att stödja kvalitativ utbildning utan hinder för alla som en nyckelstrategi för Europas framtid. Dess främsta mål är att främja VET som ett förstahandsval, säkerställa kvalitet och främja spetskompetens inom ramen för en liberal och socialt engagerad utbildning.

Webbsida: https://evbb.eu/