Κοινοπραξία

Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-auniversitet (Σουηδία)

Το Folkuniversitetet είναι μια εθνική ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη τη Σουηδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το FU-Uppsala (εφεξής FU) έχει περίπου 120 μόνιμους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών υπαλλήλων και καθηγητών. Περίπου 300 υπάλληλοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέσω της συνεργασίας με άλλα γραφεία FU στη Σουηδία, το FU-Uppsala έχει εθνική κάλυψη και είναι παρόν σε πολλούς δήμους στη Σουηδία. Το FU καταχωρήθηκε το 1954 και σήμερα αποτελεί κορυφαίο οργανισμό στη Σουηδία στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Κάθε χρόνο το Folkuniversitetet καλωσορίζει πάνω από 140.000 φοιτητές σε μια ποικιλία διαλέξεων, σύντομων μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών πλήρους φοίτησης με διάρκεια από έξι μήνες έως δύο χρόνια. Σε εθνικό επίπεδο, το Folkuniversitetet απασχολεί περίπου 400 καθηγητές πλήρους απασχόλησης και επιπλέον 7.000 καθηγητές μερικής απασχόλησης. Ένα διοικητικό προσωπικό περίπου 500 ατόμων ασχολείται με τη διοίκηση και την ανάπτυξη.

Ιστοσελίδα: https://www.folkuniversitetet.se/in-english/

Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras (Λιθουανία)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ernestas Galvanauskas (εφεξής: EG) είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους κατάρτισης στην περιοχή της Δυτικής Λιθουανίας, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους διαφορετικών ηλικιών και υπόβαθρου κατάρτιση και προσόντα σε ανταπόκριση με την τοπική και διεθνή ζήτηση της αγοράς εργασίας. Ο οργανισμός αριθμεί 150 μέλη προσωπικού πλήρους απασχόλησης και 800 σπουδαστές κατά μέσο όρο. Η EG ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων και μαθητών από το 1972 – από τότε έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή βάση κατάρτισης, έχει αποκτηθεί σημαντική εμπειρία συνεργασίας και έχει αυξηθεί το φάσμα των υπηρεσιών κατάρτισης. Τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν αυτά των κτιρίων και των κατασκευών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των προσωπικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών μεταφορών, της αισθητικής θεραπείας, της διοίκησης επιχειρήσεων, του προγραμματισμού και των υπηρεσιών ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό για διάφορους λόγους.

Ιστοσελίδα: https://www.gpmc.lt

CIPFP Valle De Elda (Ισπανία)

Το Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Valle de Elda (εφεξής CIPFP) είναι ένα Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Αλικάντε), σε μια βιομηχανική περιοχή στη νοτιοδυτική Ισπανία. Προσφέρει πτυχία ΙΕΚ (εμπόριο, βιομηχανίες τροφίμων, τουρισμός, έκτακτες ανάγκες και πολιτική προστασία και κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη) και υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (διεθνές εμπόριο, μάρκετινγκ και διαφήμιση, φυτώρια, κοινωνικοπολιτιστική εμψύχωση και τουρισμός, κοινωνική ένταξη, προώθηση και ισότητα των φύλων, συντονισμός έκτακτης ανάγκης και αμπελουργία). Το CIPFP, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, όντας ένα από τα 3 μοναδικά κέντρα σε όλη την επαρχία σε αυτή την κατηγορία, έχει πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο σώμα επιθεώρησης του Υπουργείου Παιδείας της Κοινότητας Βαλένθια, στα Κέντρα Κατάρτισης για

Εκπαιδευτικούς, στους Δήμους της Περιφέρειας και δεδομένου του διεθνούς δικτύου που έχει δημιουργηθεί από το 2007 είναι ικανό για τη διεθνή διάδοση των έργων. Η αποστολή του κέντρου είναι να ευνοήσει την επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη των σπουδαστών, διευρύνοντας τις ευκαιρίες για την ένταξή τους ή/και την κοινωνική βελτίωση και την εξειδίκευση και επανακατάρτιση των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ιστοσελίδα: https://cipfpvalledeelda.com/en/

PROMEA (Ελλάδα)

Η PROMEA, Ελληνική Εταιρεία Προώθησης Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης, είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση και την υποστήριξη μεθοδολογιών έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε σχέση με την καινοτομία στην επικοινωνία και τη μάθηση. Η PROMEA ιδρύθηκε το 2006 από ερευνητές & επιστήμονες που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για ανοιχτό περιεχόμενο, λύσεις με γνώμονα την κοινότητα, ισχυρά δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα άτομα και την κοινωνία των πολιτών, και ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στη γνώση. Τα μέλη της PROMEA περιλαμβάνουν ερευνητές, πανεπιστημιακό και εκπαιδευτικό προσωπικό, μηχανικούς, επιχειρηματίες, υπαλλήλους του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα.

EVBB (Γερμανία)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB) είναι μια ένωση-ομπρέλα που συγκεντρώνει 57 φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, με τη συμμετοχή 15.000 εκπαιδευτικών κέντρων για συνολικά περισσότερα από 35.000 άτομα παγκοσμίως. Ιδρύθηκε στη Γερμανία ως εγγεγραμμένη ένωση το 1992 και άνοιξε γραφείο εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες το 2018. Τα μέλη της είναι δημόσιες και ιδιωτικές ενώσεις, πανεπιστήμια, ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συνολικά, η EVBB καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν την αρχική, την προηγμένη και την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος του EVBB είναι να υποστηρίξει την ποιοτική εκπαίδευση χωρίς εμπόδια για όλους και όλες ως βασική στρατηγική για το μέλλον της Ευρώπης. Ο κύριος στόχος της έγκειται στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως πρώτης επιλογής, τη διασφάλιση της ποιότητας και την προώθηση της αριστείας στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης και κοινωνικά ενεργής εκπαίδευσης.

Ιστοσελίδα: https://evbb.eu/