Partneriai

Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-auniversitet (Švedija)

Folkuniversitetet yra nacionalinė suaugusiųjų švietimo asociacija, teikianti platų profesinio ir suaugusiųjų mokymo kursų spektrą Švedijoje ir keliose Europos šalyse. FU-Uppsala (toliau FU) turi apie 120 nuolatinių darbuotojų, įskaitant administracijos darbuotojus ir mokytojus. Beveik 300 darbuotojų dirba laisvai samdomais specialistais. Bendradarbiaudama su kitais FU biurais Švedijoje, FU-Uppsala veikia nacionaliniu lygiu, taip pat yra daugelyje Švedijos savivaldybių. FU buvo įregistruota 1954 m. ir šiuo metu yra pirmaujanti suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą organizacija Švedijoje. Kasmet Folkuniversitetet priima daugiau kaip 140,000 studentų į įvairias paskaitas, trumpus kursus ar dieninių studijų programas, kurių trukmė nuo šešių mėnesių iki dvejų metų. Nacionaliniu mastu Folkuniversitetet dirba apie 400 etatinių mokytojų ir 7000 ne visą darbo dieną dirbančių mokytojų. Administravimo ir plėtros srityse dirba apie 500 asmenų.

Internetinė svetainė : https://www.folkuniversitetet.se/in-english/

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (Lietuva)

Ernesto Galvanausko (toliau: EG) profesinio mokymo centras (PMC) yra viena pirmaujančių profesinio mokymo įstaigų Vakarų Lietuvoje, teikianti įvairaus amžiaus bei išsilavinimo besimokantiesiems vietos ir tarptautinės darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymus ir kvalifikacijas. Šioje profesinio mokymo įstaigoje vidutiniškai dirba 150 etatinių darbuotojų ir mokosi 800 studentų. Suaugusiųjų ir moksleivių profesinis mokymas šiame centre vykdomas nuo 1972 m. Per tą laiką buvo sukurta stipri mokymo bazė, sukaupta didelė bendradarbiavimo patirtis ir išplėstas mokymo paslaugų spektras. Siūlomos šios mokymo programos: statybos, socialinių, asmeninių, transporto paslaugų, grožio terapijos, verslo vadybos, programavimo ir saugos paslaugų. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinės atskirties paveiktų asmenų integracijai į darbo rinką.

Internetinė svetainė : https://www.gpmc.lt

CIPFP Valle De Elda (Ispanija)

Valle de Elda (toliau CIPFP) – tai profesinė mokykla, įsikūrusi en Elda (Alikantė) pramoniniame rajone, Ispanijos pietvakariuose. Ji teikia šias pirminio profesinio mokymo programas: komercijos, maisto pramonės, turizmo, ekstremaliųjų situacijų ir civilinės saugos, socialinės ir sveikatos priežiūros. Taip pat teikiamos aukšto lygio profesinio mokymo programos tokios, kaip tarptautinė prekyba, rinkodara ir reklama, ikimokyklinis ugdymas, sociokultūrinė animacija ir turizmas, socialinė integracija, skatinimas ir lyčių lygybė, ekstremalių situacijų koordinavimas, vynuogininkystė ir vynininkystė. CIPFP, profesinio mokymo centras, kuris yra vienas iš trijų tokio tipo centrų visoje provincijoje, turi prieigą prie masinių informavimo priemonių, Valensijos bendruomenės Švietimo ministerijos kontrolės institucijos, Mokytojų rengimo centrų, Regiono savivaldybių. Be to, turėdamas tarptautinį tinklą, įkurtą dar 2007 m., šis centras gali vykdyti tarptautinę projektų sklaidą. Centro misija – skatinti studentų profesinį ir socialinį tobulėjimą, plėsti jų įsitvirtinimo ir/ar socialinio tobulėjimo, kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybes.

Internetinė svetainė : https://cipfpvalledeelda.com/en/

Graikijos mokslinių tyrimų ir plėtros metodikų skatinimo draugija Astiki Etairia (Graikija)

PROMEA, Graikijos mokslinių tyrimų ir plėtros metodikų skatinimo draugija, yra pelno nesiekianti draugija, įsikūrusi Atėnuose, Graikijoje, kurios tikslas skatinti ir remti mokslinių tyrimų ir plėtros metodikas, ypač susijusias su komunikacijos ir mokymosi naujovėmis. 2006 m. PROMEA įkūrę tyrėjai ir mokslininkai puoselėjo bendrą viziją apie visiems atvirą turinį, bendruomeniškumo principais grįstus sprendimus, tvirtas asmens ir pilietinės visuomenės teises į privatumą bei lygias galimybes į žinių prieigą. PROMEA nariai yra tyrėjai, universitetų ir švietimo srities darbuotojai, inžinieriai, antrepreneriai, viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojai.

Internetinė svetainė : http://promea.gr/

Europos profesinio mokymo įstaigų asociacija EVBB (Vokietija)

EVBB apima visas sritis, susijusias su pradiniu, aukštesniuoju ir tęstiniu švietimu bei mokymu. EVBB remia kokybišką, visiems vienodai prieinamą mokslą, kaip pagrindinę Europos ateities strategiją. Pagrindinis šios asociacijos tikslas – skatinti profesinį mokymą kaip pirmąjį pasirinkimą, užtikrinti kokybę ir didinti kompetenciją liberalaus ir socialiai įtraukaus švietimo kontekste.

Internetinė svetainė : https://evbb.eu/