Tikslai ir rezultatai

Tikslai

  • Tikslas Nr.1. Didinti profesinio mokymo įstaigų įsitraukimą kuriant ir įgyvendinant grįžtamojo ryšio mechanizmus.
  • Tikslas Nr. 2. Stiprinti profesinio mokymo įstaigų gebėjimą generuoti ir rinkti absolventų karjeros stebėsenos duomenis.
  • Tikslas Nr. 3. Tobulinti profesinio mokymo įstaigų stebėsenos duomenų naudojimą paslaugų pritaikymo tikslais.
  • Tikslas Nr. 4. Skatinti profesinio mokymo įstaigas dalintis absolventų duomenimis ir juos lyginti.

Tikėtini rezultatai

  • Profesinio mokymo įstaigų absolventų karjeros stebėsenos priemonių rinkinys (O1)
  • Karjeros stebėsenos duomenų ir (įstaigos) veiklos rezultatų koreliacijos mechanizmas (O2)
  • Profesinio mokymo pritaikymo (darbo rinkos poreikiams) sistema(O3)
  • Profesinio mokymo įstaigų rekomendacijos ir profesinio mokymo pritaikymo (darbo rinkos poreikiams) rezultatų talpykla (O4)
  • 5 informacinės dienos apie InTheLoop4VET projektą partnerystės šalyse skirtos projekto rezultatų dalijimuisi ir sklaidai (E1-E5)
  • Projekto svetainė: vieno langelio internetinė prieiga prie visų projekto rezultatų ir išteklių, padėsianti visoms tikslinėms grupėms bei suinteresuotosioms šalims suprasti, įvertinti ir pritaikyti projekto rezultatus.
  • Internetinė / El. pašto kampanija: Susisiekimas su tikslinėmis grupėmis ir suinteresuotosiomis šalimis visoje Europoje siekiant informuoti, motyvuoti ir skatinti įsitraukti į projekto veiklą.
  • Internetiniai socialinės žiniasklaidos puslapiai, vaizdo įrašai ir pateiktys: šiomis priemonėmis siekiama išplėsti projekto sklaidą pasinaudojant naujosios žiniasklaidos patrauklumu, ypač jaunimui ir tiems, kam kitais būdais nepasiekiama projekto sklaida.
  • Spausdinta medžiaga: brošiūros/skrajutės ir plakatai skirti teikti konkrečią informaciją projekto ir trečiųjų šalių mokymų, sklaidos ir bendradarbiavimo metu.